[1]
Górski, M. 2024. Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich. Historia powstania na podstawie analizy dostępnych dokumentów oraz najważniejsze fakty w 25-leciu działalności. Biblioteka. 27 (36) (mar. 2024), 313–339. DOI:https://doi.org/10.14746/b.2023.27.14.