[1]
Drabek, A. 2024. Polskie czasopisma humanistyczne i teologiczne w bazie Scopus: w kierunku umiędzynarodowienia. Biblioteka. 27 (36) (mar. 2024), 225–256. DOI:https://doi.org/10.14746/b.2023.27.10.