[1]
Wojciechowski, J. 2012. Uczelniana sieć biblioteczna. Biblioteka. 16(25) (sty. 2012), 83-114.