[1]
Sadowska, A. 2024. Przestrzeń komunikacyjna współczesnej biblioteki: studia i szkice z teorii i praktyki, red. Anita Has-Tokarz, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2022, ss. 186. ISBN 978-83-227-9634-4. Biblioteka. 27 (36) (mar. 2024), 383–388. DOI:https://doi.org/10.14746/b.2023.27.18.