[1]
Kucharska, A. 2024. Artur Jazdon, „W bezpiecznym żyjesz kraju”. Polskie książki, prasa i biblioteki Poznania lat Wielkiej Wojny, Poznań: Wydawnictwo Miejskie Posnania 2023, s. 444. ISBN 978-83-7768-356-9. Biblioteka. 27 (36) (mar. 2024), 363–369. DOI:https://doi.org/10.14746/b.2023.27.16.