[1]
Przybyszewska, A. 2015. Spuścizna Stefana Balickiego w zbiorach Domu Literatury Biblioteki Raczyńskich. Biblioteka. 19(28) (grudz. 2015), 117–128. DOI:https://doi.org/10.14746/b.2015.19.06.