[1]
Dąbrowicz, M. i Jazdon, A. 2015. Założenia i realizacja polityki zarządzania zasobami w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1992–2014. Biblioteka. 19(28) (grudz. 2015), 129–157. DOI:https://doi.org/10.14746/b.2015.19.07.