[1]
Wyszowska, I. 2014. Poznań i jego mieszkańcy XIX wieku w pamiętnikarskim dziele Przechadzki po mieście Marcelego Mottego. Biblioteka. 18(27) (sty. 2014), 135-170. DOI:https://doi.org/10.14746/b.2014.18.6.