[1]
Wojciechowski, J. 2016. O potrzebie edukacji medialnej w Polsce, red. naukowa Michał Federowicz, Sławomir Ratajski. Biblioteka. 20(29) (grudz. 2016), 263–270. DOI:https://doi.org/10.14746/b.2016.20.19.