[1]
Korzo, M.A. 2016. "Elementa Pverilis Institutionis" (Kraków 1692) – przyczynek do historii elementarzy polskich. Biblioteka. 20(29) (grudz. 2016), 71–80. DOI:https://doi.org/10.14746/b.2016.20.5.