[1]
Franczak, R. 2016. Oprawa "Homiliarum" z pełnopostaciowym wyciskiem radełka jagiellońskiego w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie. Biblioteka. 20(29) (grudz. 2016), 55–70. DOI:https://doi.org/10.14746/b.2016.20.4.