(1)
Jazdon, A.; Jazdon, A. Kolportaż druków Muzycznych Przez Drukarnię W. Deckera W świetle anonsów Prasowych I Jego wpływ Na kształtowanie Kultury Muzycznej Wielkopolan. 10.14746/b 2013, 103-117.