(1)
Tomaszewski, R. Biblioteka Uniwersytetu Ekonomicznego W Poznaniu 1926–2016. 10.14746/b 2017, 155-180.