(1)
Przychodniak, Z. Jak powstawaƂa Korbutowa Bibliografia Adama Mickiewicza?. 10.14746/b 2017, 181-204.