(1)
Dąbrowicz, M. Coaching – Moda Czy konieczność? Możliwości Zastosowania Coachingu W Bibliotece. 10.14746/b 2017, 205-227.