(1)
Melentiewa, J. Czytelnictwo Jako narzędzie kształtowania rzeczywistości (na Kanwie Koncepcji Noosfery Władimira Wiernadskiego). 10.14746/b 2017, 251-258.