(1)
Wojciechowski, J. „Roczniki Biblioteczne”, R. LX, 2016, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2016, S. 410. 10.14746/b 2017, 259-270.