(1)
Wojciechowski, J. Metody I narzędzia Badań piśmiennictwa Cyfrowego I Jego użytkowników, Red. Małgorzata Góralska, Agnieszka Wandel, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2016, S. 220. 10.14746/b 2017, 277-286.