(1)
Wojciechowski, J. LaTeI. Z Badań Nad Wykorzystaniem Technologii Informacyjnych W Bibliologii I Informatologii, Red. Grzegorz Gmiterek, Mikołaj Ochmański, Marcin Roszkowski, Warszawa: Wydawnictwo SBP 2015, S. 216 (Nauka – Dydaktyka – Praktyka, Nr 168). 10.14746/b 2017, 293-300.