(1)
Nowicki, R. Druki Ulotne I okolicznościowe Zakładów Graficznych Instytutu Wydawniczego „Biblioteka Polska” W Zbiorach Wojewódzkiej I Miejskiej Biblioteki Publicznej W Bydgoszczy. Przyczynek Do dziejów Wydawnictwa. 10.14746/b 2012, 167-184.