(1)
Dudziak-Kowalska, M.; Janczak, B. Z dziejów średniego Szkolnictwa Bibliotekarskiego. Liceum Bibliotekarskie W Krakowie (1947–1960). 10.14746/b 2011, 193-213.