(1)
Nowak, P. Artur Jazdon, Wydawcy poznańscy 1815-1914. Kształtowanie środowiska I Repertuaru Wydawniczego. 10.14746/b 2012, 379-383.