(1)
Szymańska, Z. Bibliografia Literacka W Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (1948-2010) – Geneza, Dokonania, Perspektywy. 10.14746/b 2010, 77-107.