(1)
Wojciechowski, J. Człowiek – Media – Edukacja, Red. Nauk. Janusz Morbitzer, Danuta Morańska, Emilia Musiał, Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo Naukowe Wyższa Szkoła Biznesu 2017, S. 236. ISBN 978-83-65621-29-0. 10.14746/b 2018, 263-269.