(1)
Krzak-Weiss, K. Typologia sygnetów Drukarskich (na przykładzie znaków Stosowanych Przez Polskich impresorów Od XV Do połowy XVII Wieku). 10.14746/b 2009, 7-18.