(1)
Wojciechowski, J. Zdzisław Gębołyś, Biblioteki mniejszości Niemieckiej W II Rzeczypospolitej. 10.14746/b 2013, 267-272.