(1)
Nowak, P. Marszakowa – Szajkiewicz, Badania ilościowe Nauki. Podejście Bibliometryczne I Webometryczne. 10.14746/b 2009, 235-240.