(1)
Jazdon, A.; Piejko, R. „Die Ägyptische Finsterniss” – Przyczynek Do Historii poznańskich Czasopism Satyrycznych Pierwszej połowy XIX Wieku. 10.14746/b 2009, 193-202.