(1)
Szatkowska, A. Biuletyn PoznaƄskiego Towarzystwa Pedagogicznego - Odkrywcze Wyniki Opracowania Komputerowego. 10.14746/b 2008, 211-220.