(1)
PoznaƄski, Z. Nieznany List Hipolita Cegielskiego. 10.14746/b 2008, 227-229.