(1)
Lepkowska, E. E-Learning W kształceniu Akademickim. Materiały Z II ogólnopolskiej Konferencji: Rozwój E-Edukacji W Ekonomicznym Szkolnictwie wyższym, Pod. Red. Marcina Dąbrowskiego I Marii Zając, Fundacja Promocji I Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2006, S. 10.14746/b 2008, 235-240.