(1)
Chachlikowska, A. O Potrzebie Biblioterapii. 10.14746/b 2013, 279-284.