(1)
Muraszko, M. Krakowska Oprawa księgi Jana Korzboka Witkowskiego Ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego W Gnieźnie. 10.14746/b 2019, 277-287.