(1)
Wojciechowski, J. Bibliotekarz – Biblioteka – Historia. 10.14746/b 2019, 325-331.