(1)
Łopaczyk, J. Prasa Dla Dzieci I młodzieży 1824–1918. 10.14746/b 2019, 379-391.