(1)
Tomaszewski, R. O Bibliografii Pszczelnictwa Polskiego. 10.14746/b 2008, 29-53.