(1)
Piejko, R. Narodowy Zasób Biblioteczny - doświadczenia dziesięciu Lat. 10.14746/b 2008, 117-127.