(1)
Wilgosiewicz - Skutecka, R. Komu było Dedykowane dzieło Gwagnina Sarmatiae Europeae Descripto? - rozwiązanie Zagadki Znanego Polonicum XVI W. 10.14746/b 2007, 11-27.