(1)
Wojciechowska, M. Rola Zaufania W Budowaniu kapitału społecznego W środowisku Zawodowym Bibliotekarzy. Wyniki Badania. 10.14746/b 2020, 277-301.