(1)
Jazdon, A. Dobrochna Priebe (1942–2020). 10.14746/b 2020, 383-385.