(1)
Nowak, Ɓukasz. XV-Wieczny Odpis Psalterium Abbreviatum Z Kodeksu Jakuba Z Kowalewic (BU Rkp. 1746). 10.14746/b 2021, 13-28.