(1)
Łukaszewski, J. Szyfr Jana Żdżarowskiego (-1551) Na Tle Metod Kryptograficznych używanych W Polsce Pierwszej połowy XVI W. 10.14746/b 2021, 29-77.