(1)
Rychlik, M. Publikowanie Otwarte społeczności Akademickiej Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza W Poznaniu. 10.14746/b 2022, 233-246.