(1)
Mikołajska, A. Małgorzata Kisilowska, Biblioteki Publiczne W Kryzysie: Doświadczenie Pierwszego Etapu Pandemii, Warszawa: SBP 2021 (Nauka – Dydaktyka – Praktyka), S. 276. IS BN 978-83-65741-69-1. 10.14746/b 2021, 311-323.