(1)
Wańka, D. Bożena Koredczuk, Początki Teorii Bibliologii. Dictionnaire Raisonné De Bibliologie (1802 - 1804) Gabriela Etienne’a Peignota. Analiza I Recepcja, Wrocław 2005. 10.14746/b 2007, 221-224.