(1)
Górski, M. Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich. Historia Powstania Na Podstawie Analizy dostępnych dokumentów Oraz najważniejsze Fakty W 25-Leciu działalności. 10.14746/b 2024, 313-339.