(1)
Lewoniewski, W. Najczęściej Cytowane źródła Informacji Naukowej W artykułach Wikipedii W różnych językach. 10.14746/b 2024, 269-294.