(1)
Szafrański, L.; Urbaniec, M. Wykorzystanie wskaźników Altmetrycznych W Repozytorium Otwartych Danych Badawczych Uczelni Krakowskich (międzyuczelnianej Platformie Deponowania Danych). 10.14746/b 2023, 257-267.