(1)
Drabek, A. Polskie Czasopisma Humanistyczne I Teologiczne W Bazie Scopus: W Kierunku umiędzynarodowienia. 10.14746/b 2024, 225-256.