(1)
Rybarczyk, A. Zróżnicowanie języka Formy – Wizualno-Werbalny Charakter Kolekcji Liberatura Ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej W Poznaniu Na Podstawie Wybranych przykładów. 10.14746/b 2024, 151-175.